O stowarzyszeniu

Poznaj naszą misję

Cel stowarzyszenia

Celem stowarzyszenia jest działanie na rzecz:

a) wzrostu jakości produktów i usług związanych z branżą wentylacyjną, rekuperacyjną, chłodniczą, klimatyzacyjną, grzewczą oraz szeroko pojętą techniką budowlaną a w szczególności ekologiczną.

b) promocji i upowszechniania wiedzy na temat produktów i usług związanych z branżą wentylacyjną, rekuperacyjną, chłodniczą, klimatyzacyjną, grzewczą oraz szeroko pojętą techniką budowlaną a w szczególności ekologiczną

c) wzrostu standardów i jakości pracy osób – członków stowarzyszenia, oferujących produkty i usługi związane z branżą wentylacyjną, rekuperacyjną, chłodniczą, klimatyzacyjną, grzewczą oraz szeroko pojętą techniką budowlaną a w szczególności ekologiczną

d)wszechstronne propagowanie informacji, metod i technik w zakresie działalności związanej z branżą wentylacyjną, rekuperacyjną, chłodniczą, klimatyzacyjną, grzewczą oraz szeroko pojętą techniką budowlaną a w szczególności ekologiczną

e) obrony praw i interesów członków stowarzyszenia – konsumentów produktów i usług związanych z branżą wentylacyjną, rekuperacyjną, chłodniczą, klimatyzacyjną, grzewczą oraz szeroko pojętą techniką budowlaną a w szczególności ekologiczną

f) edukacji zawodowej dostawców produktów i usług – członków stowarzyszenia związanych z branżą wentylacyjną, rekuperacyjną, chłodniczą, klimatyzacyjną, grzewczą oraz szeroko pojętą techniką budowlaną a w szczególności ekologiczną g) kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki zawodowej oraz dobrych praktyk i uczciwej konkurencji w zakresie będącym przedmiotem aktywności stowarzyszenia cd. w statucie.

Zenon Koszorz – Prezes stowarzyszenia